Bruger log ind

Vi sørger for dine varer

iPosen.dk leverer dagligvarer til borgere, som er visiteret til indkøbsordning af kommunen, samt til daginstitutioner og virksomheder.